Opartiska värderingar

Vi utför värderingar av kommersiella och privata tillgångar. 

Våra tjänster

Vi utför opartiska värderingar av kommersiella och privata tillgångar. Det innefattar bland annat bolag, föreningar och liknande verksamheter, bilar, båtar, lager, dödsbon, konkurser, maskiner och inventarier.

Restvärdesberäkning och värderingsprognoser
Företagsvärdering
Värdering av lager, maskiner & inventarier
Värdering av konkursbon och dödsbon
Värdering av motorfordon
Värdering av båtar
Försäkringsvärderingar

Vi matchar dina behov med rätt typ av kompetens.

Vårt nätverk av experter har lång erfarenhet inom olika områden och vi ser till att tillsätta rätt kompetens till varje uppdrag för att leverera en opartisk och professionell värdering.

Vår process

Kontakta oss

Vi analyserar uppdraget och tillsätter rätt kompetens

Vi återkommer med offert (fastpris alternativt löpande räkning) samt vilken konsult som kommer utföra värderingen

Du får ett preliminärt datum för värderingen

Beroende på uppdragets storlek och komplexitet

Vi utför värderingen

På plats tillsammans med dig om detta är en fysisk värdering och digitalt om detta är en analys

Vi levererar värderingen

Vi levererar värderingen i form av en rapport och värderingsutlåtande

Nätverk och samarbetspartners

Varno AB´s VD är förordnad av Svenska Handelskammaren att utföra värderingsuppdrag. Vi samarbetar med ett närverk av konsulter, samtliga förordnade av Varno AB att utföra värderingsuppdrag.  Detta gör att vi kan matcha dina behov med rätt kompetens.